สำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกา
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

 


   สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใตตำแหน่งนักกฏหมายกฤษฎีกาปฎิบัติการ
  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่นขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ
  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ